U 932

Uppland: Domkyrkan, Uppsala


muli ' u... ...--------... ...-ita stin þino ' aftiR ' suarthþa brur sin osmuntr ' inkialt
muli ' auk| |kun(i)... (a)-- ih...-astr ' au- ----... ...- ' þ--h litu rita ' stin þino ' aftiR suarthaf-... ...k-| |- suþrbi

Mule ... reste denna sten efter Svarthövde, sin bror. Åsmund. Ingjald
Mule och ... de lät resa denna sten efter Svarthövde [som bodde i] Söderby


Stenen står nu i Universitetsparken i Uppsala. Den avritades 1643, då den fanns "Vnder Vpsala Domkyrke mur sunnan til". På 1850-talet togs stenen loss ur väggen. Den är ristad på tre sidor, varav de två med text visas här. Det finns flera Söderby nära Uppsala, och man vet inte vilket av dem som åsyftas.

Ristare: Ingjald (S); Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan