U 938

Uppland: kv. Torget, Uppsala


hulfastr ' lit ' risa ' stin ' at ' ihulkai ' faþur ' si(n) ' uk ' þorbiorn

Holmfast lät resa stenen efter Igulger, sin fader, och Torbjörn


Stenen står nu i Universitetsparken i Uppsala. Den påträffades 1910 i nordvästra hörnet av Gamla Torget. Där låg under medletiden en del av ett franciskanerkloster.
Texten är mycket kortfattad. Det går inte säkert att säga vilken roll Torbjörn hade, om han deltog i resandet av monumentet tillsamans med Holmfast, eller om han var död och hedrades med runstnen tillsammans med Igulger.

Ristare: Öpir (A) [svag attr., Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan