U 939

Uppland: kv. Torget, Uppsala


forkuþr uk ' bruni ' litu ' kera merki ' at ' ikulfast faþur si-

Forkun och Brune lät göra minnesmärket efter Igulfast, sin far


Stenen står nu i Universitetsparken i Uppsala. Den påträffades 1940 inom Franciskanerklostrets område vid Gamla torget i Uppsala. Den har sannolikt använts som byggnadsmaterial när klostret anlades på 1200-talet

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan