U 940

Uppland: kvarteret Torget, Uppsala


* ihul * a(u)(k) * þurkiR * litu * rita * stain * iftiR * kitilfastr * faþur * sin * hialbi * sal kilauh hont riþ * runaR * ubiR

Igul och Torger lät resa stenen till minne av Kättilfast, sin far. Hjälpe själen. Gillög hont. Öpir rådde runorna


Stenen står nu i Universitetsparken i Uppsala. Det är oklart hur runföljden hont ska tolkas

Ristare: Öpir (S); Åsmund (A) [Stille 1999B s. 141f]

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan