U 945

Uppland: Danmarks kyrka


× sikniutr × auk × auiþr × litu × raisa × stain × at × ofaik × faþur × si(n) [×] kuþ × hialbi × ant hans × auk × kus moþiR × fotr × risti × runaR ×

Signjut och Åvid lät resa stenen efter Ofeg, sin fader. Gud ch Guds moder hälpe hans ande. Fot ristade runorna


Stenen står på planen till vänster om kyrkans ingång. Den låg tidigare som tröskelsten i ingången till kyrkan från det nu rivna vapenhuset på södra sidan. Den togs fram år 1951 och restes på sin nuvarande plats

Ristare: Fot 2 (S)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan