U 946

Uppland: Danmarks kyrka


kusi × lit iRaisa at aka aouk at katil arnukin

Guse lät resa [stenen] efter Åke och Kättil den ålderstigne


Stenen står på kyrkogården norr om kyrkan

Ristare: Grim skald (A)

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan