U 947

Uppland: Berga, Fålebro, Danmarks socken


þurstin : auk : uiki : lit : gRra : buru : þisi : friR : osuraR : ont : mags| |sins : nu is : sal : sagat : sua h:iabi : kuþ : isbiun kir

Torsten och Vige lät göra denna bro för Assurs, sin svågers, ande. Nu är så sagt för själen: hjälpe Gud. Äsbjörn gjorde [?]


Stenen står väl synlig intill vägen, troligen på sin ursprungliga plats

Ristare: Äsbjörn 2? (S)

Foto © Christer Hamp 2017-08-26