U 948

Uppland: Danmarks by, Fålebro, Danmarks socken


' stRþinkr × lit resa stin × iftR × arna × sun × sen × han × fyr × hayrt × lant × þelfi ' auk ' aurikia ' iuku ' runar ' iftR ' bruþur ' sin

Stöding lät resa stenen efter Arne, sin son. Han for till varje land. Tjälve och Orökja högg runorna efter sin broder.


Runstenen står rest på norra sidan om Sävjaån

Ristare: Tjälve 1 (S), Orökja 2 (S)

Foto © Christer Hamp 2009-06-28