U 950

Uppland: Myrby, Danmarks socken


kunbiarn ' lit ' risa ' stin at ' [asif... ... ...u]n ' in nefkiR ' at ' broþur sin

Gunnbjörn lät resa stenen efter ... son, och Nävger efter sin broder


Runstenen står rest norr om vägen 150 m väster om Myrby gård

Ristare: Öpir 1 (A)

Foto © Christer Hamp 2009-06-28