U 956

Uppland: Vedyxa, Danmarks socken


' stniltr ' lit * rita stain þino ' abtiR ' uiþbiurn ' krikfara ' buanta sin kuþ hialbi hos| |salu| |uk| |kuþs u muþiR osmuntr kara sun markaþi

Stenhild lät resa denna sten efter Vidbjörn greklandsfarare, sin man. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Åsmund Kåresson ristade.


Stenen står rest viod cykelbanan några meter norr om väg 282. Den ser ut att vara bruten, men den är faktiskt hel.

Ristare: Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2008-05-11