Uppland: Vaksala kyrka


U 967 U 959

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan