U 960

Uppland: Vaksala kyrka


+ hakuno ¤ auk ¤ ostriþr ¤ kirþu ... ¤ sun ¤ snialan ¤ saR × hit × ... × iriks × kuþ × tr... ...

Håkon och Astrid gjorde [minnesmärket efter ... sin] raske son. Han kallades ... Eriks. Gud dr[otten] ...


Ett fragment sitter inmurat på utsidan av norra korväggen. Det andra hittades 1969 som golvhäll i kyrkan. Det står nu rest nedanför (FV 1970:307).

Ristare: Tore (A)

Foto © Christer Hamp 2004-07-07

Tillbaka till listan