U 961

Uppland: Vaksala kyrka


h(u)(l)-a + lit + raisa stain + þina at kitilbiarn ' faþur ' sin + auk runfriþ ' at ' bonta ' auk ihulfastr ' riþ ' in ' ubiR

... lät resa denna sten efter Kättilbjörn, sin fader, och Runfrid efter sin man, och Igulfast ombesörjde, men Öpir ristade


Stenen står intill väg 288 vid infarten tilll Vaksala kyrka

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2004-05-24

Tillbaka till listan