U 969

Uppland: Bolsta, Vaksala socken


rahnuiþr ' lit ' rita st... ... ' faþur sin ' in osmunrt hiu

Ragnvid lät resa stenen ... sin fader. Och Åsmund högg.


Runstenen står rest på parkmark 100 m nordost om Vitkålsgatan, 100 m sydost om Bolsta by. 20 m sydost om den står U 970.

Ristare: Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2007-09-01

Tillbaka till listan