U 969 - U 970

Uppland: Bolsta, Vaksala socken


U 969 U 970

Foto © Christer Hamp 2007-09-01

Tillbaka till listan