U 970

Uppland: Bolsta, Vaksala socken


uiþi ' lit ' rita ' stain ' e(f)[ti]R ...- ybiR

Vide lät resa stenen efter ... Öpir


Runstenen står rest på parkmark 100 m nordost om Vitkålsgatan, 100 m sydost om Bolsta by. 20 m nodvöst om den står U 969.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2007-09-01

Tillbaka till listan