U 974

Uppland: Jädra, Vaksala socken


þaiR inkulfr ' uk ' yntr ' litu ' raisa ' st(a)-n i(f)tiR inkialt ' broþur sin uk ' sun ' kunulfs *

Ingulv och Önd de lät resa stenen efter Ingjald, sin broder och Gunnulfs son


Runstenen står rest 100 m nordost om Jädra gård, vid nordvästra spetsen av en skogklädd moränholme i åkrarna.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2007-09-01

Tillbaka till listan