U 976

Uppland: Råby, Vaksala socken


Foto © Christer Hamp 2008-05-04