U 980

Uppland: Prästgården, Gamla Uppsala


[× ailifr × auk siku]iþr × li[tu × raisa × stain × iftiR + uifast] × faþu[r × sin +]

Eilif och Sigvid lät resa stenen efter Vifast, sin fader


Fragmenten står på kyrkogården till vänster om kyrkans ingång till vänster om U 979.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan