U 990

Uppland: Broby, Funbo socken


' uaþr + auk × þakn × auk × kunar + raistu × stain + þana × at × haursa × foþur sin + kuþ hialbi ot hans ×

Väder och Tägn och Gunnar reste denna sten efter Hörse, sin fader. Gud hjälpe hans ande.


Runstenen står vid en vägkorsning intill U 991. Vid Broby har en stor runstensbro legat. Vid denna vägbanks norra ände har U 990 och U 991 haft sin plats, vid dess södra ände har runstenen U 992 varit rest till minne av Östen, Gudrik och Gunna.

Ristare: Alrik (A)

Foto © Christer Hamp 2008-05-11