U 991

Uppland: Broby, Funbo socken


× þiakn × [a](u)k × kunar × raistu × staina + aftiR × uaþr × bruþur + sin +

Tägn och Gunnar reste stenarna efter Väder, sin broder


Runstenen står vid en vägkorsning intill U 990. Vid Broby har en stor runstensbro legat. Vid denna vägbanks norra ände har U 990 och U 991 haft sin plats, vid dess södra ände har runstenen U 992 varit rest till minne av Östen, Gudrik och Gunna. Runstenen U 937 i Uppsala universitetspark har samma inskrift som U 991. Den har ursprungligen varit rest vid Broby.

Ristare: Fot 2 (A)

Foto © Christer Hamp 2008-05-11