U 993

Uppland: Brunnby, Funbo socken


ion * u(k) iufur[-ast litu r]aisa ' stin uk ' bru ' iftiR ' uiha ' faþur ' su[n] ' istin[s ybiR * rist-] biarn

Jon och Jovurfast lät resa stenen och bron efter Vige, sin fader, Östens son. Öpir ristade. Björn.


Runstenen står på norra sidan om väg 282. Den är känd sedan 1600-talet, men var länge försvunnen. 1945 återfanns större delen av den i en gödselstack. Man vet inte var den ursprungligen stått. Den del av texten som inte finns kvar idag känner man till från teckningar från 1600-talet.

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2008-05-11