U 1011

Uppland: Örby, Rasbo socken


uihmuntr ' lit ' agua * stain * at ' sig ' selfon ' slyiastr ' mono ' guþ ' ia[l]bi (s)ial ' uihmuntar * styrimons

uihmuntr * auk ' afiriþ : eku merki ' at kuikuan * sik *

Vigmund lät hugga stenen till minne av sig själv, den skickligaste av män. Gud hjälpe Vigmund skeppshövdingens själ.

Vigmund och Åfrid högg minnesmärket medan han levde.


Stenen står nu i Universitetsparken i Uppsala, dit den flyttades från Rasbo på 1600-talet. Den lånades ut till världsutställningen i Paris 1867, men tappades i vattnet i Le Havre vid återtransporten. Efter några decennier på sjöbottnen återfördes den till Uppsala. Det är ovanligt att någon ristat ett minnesmärke över sig själv. Runorna på högra sidan är spegelvända.

Ristare: Vigmund (S); Fot 2 (A)

>

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan