U 1014

Uppland: Ärentuna kyrka


iolmkeR ' lit ' raisa ' stain ' ifti[R ' iulfast ' uk '] suartufþa ' suni ' sina '

Holmger lät resa stenen efter Igulfast och Svarthövde, sina söner


Stenen står på en gräsmatta mitt emot ingången till kyrkogården, intill U 1015

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan