U 1035

Uppland: Tensta kyrka


...kiat auk ... ...u rita stin þina| |aftiR kuih faþur sin si[kr]iþr at buanta si...

... och ... lät resa denna sten efter Kvig, sin fader, Sigid efter sin man


Runstenen står sedan 1864 rest söder om kyrkogårdsmuren. På 1600-talet fanns den i dörren till vapenhuset. Redan då var stora delar av ristningen skadade, men namnet Sigrid har säkerställts med hjälp av avbildningar från den tiden.

Ristare: Tjälve 1 (A); Orökja 2 (A); Åsmund (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-26

Tillbaka till listan