U 1046

Uppland: Björklinge kyrka


...ikaiR lit resa sten auk ' kera ' buro ' eftiR ' siiterf * buroþur * sin

... -geir lät resa stenen och göra bro efter Sigdjärv, sin broder


Stenen står rest på kyrkogården intill kyrkans södra vägg, tillsammans med U 1045, U 1047 och U 1048

Ristare: (Öpir(A)) ornamentiken utförd i Öpirs stil. [ej Öpir, Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan