U 1067

Uppland: Åkerby kyrka


¤ (u)talfriþR : raisti * staina + þisa a-tR * styr * faþur : sin * (k)...þ hilbi * ant þira bratr hiuk run-R

Odalfrid reste dessa stenar efter Styr, sin fader. Gud hjälpe deras andar. Brand högg runorn.


Stenen står rest intill kyrkan på södra sidan, vid sidan av U 1066. Den hittades 1949 i kyrkans ursprungliga yttervägg i östra gaveln. När en sakristia byggdes till doldes stenen.

Ristare: Brand (S)

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan