U 1089

Uppland: Marsta, Bälinge socken


uihi ' lit raisa stain eftiR inkialt ' faþur ' sin iufurfas[t ']

Vige lät resa stenen efter Ingjald, sin fader. Jovurfast ...


Stenen står väl synlig på sin ursprungliga plats på norra sidan om den gamla sockenvägen genom Marsta. Runslingan är tom i slutet, och kanske är ristningen oavslutad.

Ristare: Öpir (A)

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan