U 1100

Uppland: Sundbro, Bälinge socken


...(a) þorkir * baþ * ybiR rista r-...

... Torgeir bad Öpir rista runorna ...


Stenen står intill vägen på norra sidan, omkring 50 m väster om U 1097 och U 1098

Ristare: Öpir (S)

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan