U 1122

Uppland: Stavby kyrka


suain auk ' sibi ' gunar ' litu * resa ' sten ' at hemkil faþur sin kirist hialbi ' sial ÷ emkels

Sven och Sibbe och Gunnar lät resa stenen efter Hemkel, sin fader. Kristus hjälpe Hemkels själ


Stenen sitter inmurad i kyrkans södra vägg, synlig från utsidan.

Ristare: Öpir (A); (Vigmund (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan