U 1123

Uppland: Tuna kyrka


... [...(u)]h[i] * litu ' risa stain ' if[t]iR [o](t)k[a]iR ' faþur sin

... lät resa stenen efter Oddger, sin fader


Runstenen står rest några meter norr om kyrkogården. Den satt tidigare inmurad i dörren till vapenhuset. Den var sönderslagen redan vid Bureus' undersökning 1594, och lagades först 1950.

Ristare: Ödmund (A)

Foto © Christer Hamp 2006-06-25

Tillbaka till listan