U 1139

Uppland: Lingnåre, Hållnäs socken


huskarl ' auk tiuRi ' faþrkaR tuaiR rastu stain þina| |aftiR ' t=riuRkaiR (b)ruþur huskarlsa ' auk sun tiuRa in fasþikn raista runoR þisaR þaiR ---

Huskarl och Djure, fader och son, reste denna sten efter Djurger, Huskarls broder och Djures son. Och Fasttegn ristade dessa runor


Runstenen står rest i Lingnåre kulturreservat, i ett gravfält 100 m väster om närmaste väg. Den har tidigare troligen stått vid den gamla landsvägen mot Hållnäs kyrka, men flyttades 1930 till sin nuvarande plats.

Ristare: Fasttegn (S)

Foto © Christer Hamp 2012-06-24