U 1144

Uppland: Tierps kyrka


' kaiRfast(r) [auk hunifraR auk hrafn] ' auk ' fulkbiurn ' auk þuriR ' litu rita stino ' aftiR ' kaiR[a] f[a]þur sin ' kuþ hialbi (a)n- hnns ' osmuntr| |risti ' uk hiriaR '

Gerfast och Hunifar och Ravn och Folkbjörnoch Tore, lät resa stenarna efter Gere, sin fader, Gud hjälpe hans ande. Åsmund ristade och Härjar.


Stenen står rest vid kyrkogårdsmurens insida norr om kyrkan, intill U 1143.

Ristare: Härjar (S) och Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2004-06-23

Tillbaka till listan