U 1149

Uppland: Fleräng, Älvkarleby socken


þurbiurn ' auk| |knutr ' þaiR litu rita=u stain þino| |oftiR ' kaiRmunta faþur sin kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR ' suain ouk osmunrt markaþu stin þino

Torbjörn och Knut de lät resa denna sten efter Germunde, deras fader. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Sven och Åsmund ristade denna sten.


Runstenen står väl synlig intill Runstensvägen i Skutskär.

Ristare: Sven 5 (S) och Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2010-07-11