U 1156

Uppland: Hjälteberga, Simtuna


snor[i]r + auk + kurukr × raistu + stain + þin[a] + aftir + hariulf × aftir × faþur + sii

Snorre och Krok reste denna sten efter Härjulv, efter sin fader


Runstenen står rest på en villatomt intill vägen, 20 m väster om U 1155. Båda stenarna stod ursprungligen i ett gärde norr om gården. De restes 1929 på sina nuvarande platser.

Ristare: Erik (A)

Foto © Christer Hamp 2008-06-19