U 1160

Uppland: Ändersta, Simtuna socken


liþsmoþr + lit + akua + sten + Rfti + iylburn + faþ

Lidsman lät hugga stenen efter Igulbjörn, fader


Stenen skänktes, tillsammans med U 104, av Karl XI till Oxford 1687, och finns där att se på Asmolean Museum.

Ristare: Livsten (A)

Foto © Christer Hamp 2015-06-26