U 1164

Uppland: Stora runhällen, Västerlövsta socken


+ erlyg + lit + akua + sten + yfti + un... ...e... + sen + lifsten + iyk + runi +

Ernlög lät hugga stenen efter ... sin ... Livsten högg runorna


Runstenen står rest några meter väster om väg 56 vid avtagsvägen mot Runhällen.

Ristare: Livsten (S)

Foto © Christer Hamp 2014-08-10