U ANF 1937;163

Uppland: Björkö, Adelsö


anonk^ukmuRat
rik
þatikukmnona
saka^rathitþa

-


Runinskriften finns på insidan av bakre halvan av vad som verkar vara en liten smyckeask av silver, 15 x 18 mm stor. Den kommer från en grav i Birka, daterad till första hälften av 800-talet. Den dekorerade främre delen har ett hål i mitten, som gör det möjligt att se vad som ligger inuti asken.

Läsningarna av texten har varit ganska olika, och här har jag valt att löst följa Nordéns läsning i Arkiv för nordisk filologi. Han läser raderna i ordningen 3, 4, 2, 1. Någon definitiv tolkning av texten har inte kommit fram, men Nordén tycker sig se

två rivaler, den ena gynnad, den andra försmådd men icke villig att ge upp kampen. Eller en ung kvinna, som kämpar för att vända bort sin älskades håg från en annan kvinna och så få honom tillbaka igen. Hur som helst har syftet med den fatala lilla prydnadssaken varit det, att den som en vacker gåva, nitad fast på ett bälte, ett dolkfäste eller något annat föremål för dagligt bruk, skulle bäras av den avsedde och med sina inåt dolda, hemliga runor tyst men osvikligt framkalla den sinnesändring, som amulettens upphovsman så ivrigt önskade framkalla.

Foto © Christer Hamp 2023-03-29