U ANF 1937;172

Uppland: Björkö, Adelsö socken


þura · is haþ iR · li(r)
... (n)is--(t)inþ

Tora är till åtlöje, därför att hon gjorde dräktpinnen


Pinnen av ben upphittades vid utgrävning i Birka. Den är 12 cm lång och starkt vittrad i ena änden, troligen efter att ha blivit bränd. Pinnen kan ha använts för att hålla ihop en dräkt. Runinskriften frinns på två sidor av pinnen, som också pryds av en ristad hjort, som starkt påminner om de avbildningar av hjortar som finns på mynt och textilier från Birka.
Tolkningen av inskriften är efter Arthur Nordén.
Bilden är tagen på en utställning på Historiska museet i Stockholm och visar sidan med slutet av inskriften och den inristade hjorten.

Foto © Christer Hamp 2023-01-04