U AST1;150

Uppland: Ulvsunda, Bromma


(u)-(s)--||-u| |uruakR uti misfulkiR
(f)aki skaþi ua
???

Var inte så livlig där ute, ande!
Må missådaren drabbas av olycka! ...


Runbleckat av brons är ovanligt litet, 16,5 x 9,5 mm och runorna bara 2 - 3 mm höga. Det är ristat bara på ena sidan, men alla runor kan inte ses på bilden härintill. Det kommer från en gravhög som fanns där Ulvsundadepån för SLs spårvagnar nu ligger.
Texten är en besvärjelse som ska hålla den döde kvar i graven. Bilden är tagen på en utställning i Historiska museet i Stockholm.

Foto © Christer Hamp 2023-01-04