U ATA322-1391-2009

Uppland: Mälby, Tillinge socken


ᛆᚿᛑᚱᚢᛋ ᛬ ᚱᛁᛋ

andrus : ris...

Andreas ristade


Revbenet upphittades vid utgrävning av en gammal gård någon halvmil väster om Enköping. Ibland är det svårt att pressa in den forntida verkligheten i ett modernt standardiserat system - D-runan på revbenet är en variant som inte är med i Unicodes standard, så jag fick fuska lite i runtexten här ovan. Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet.

Ristare: Andrus

Foto © Christer Hamp 2022-01-15