U ATA322-4035-2010

Uppland: Fyristorg, Uppsala


... litu ' rit... ...

... lät resa ...


Fragmenten av en runsten påträffades vid utgrävning av Helgeandshuset vid Fyristorg i Uppsala 1925. Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet.

Foto © Christer Hamp 2022-01-15