U ATA351-1796-2014

Uppland: Gamla Uppsala


halhi ia... ¶ ...- hiialbi ... ¶ ...rina¶¶h
alhi ... ¶ mikal^n ... ¶ ...atrina

Helig ... hjälp ...Katrina
Helig ... Mikael ... Katrina


Det som återstår av runblecket av en kopparlegering verkar vara en besvärjelse till skydd för en Katarina. Bilden är tagen på en utställning på Upplandsmuseet.

Foto © Christer Hamp 2022-01-15