U ATA 4822;64

Uppland: Hacksta, Össeby-Garns socken


Foto © Christer Hamp 2019-06-15