U ATA 6243/65

Uppland: Gånsta, Enköping


... ...(R) : (b)---- ... ...--(t)en : suniR : fristns ¶ si--uþ : etiR muþiR þeRa : -... ...-- stena

... efter Björn [?] och Torsten [?], Fröstens söner. Sigrun [?] heter deras moder ... stenar


På östra sidan om vägen vid Gånstagården går en liten grusväg mot öster. 10 meter nordost om korsningen står runstenen i tät sly. Den är väl dold och man bör veta exakt var man ska titta om man ska upptäcka den, se miljöbilden (länk nedan)!

Ristare: Tidkume (A)

Foto © Christer Hamp 2005-08-08

Tillbaka till listan