U FV 1946;258

Uppland: Fällbro, Täby socken


* uikr * uk * utryk * uk * bali * lata * raisa * mirki * iftR * faþur sn * rauþkar * uk skib * þu-- * -i-a-----i-iti * uk ---... skib * fa-tT

Vig och Otrygg och Balle låter resa denna minnesmärket efter sin fader Rodger och skepp ...


Slutet av inskriften är enligt skylten vid ristningen alltför skadat för att kunna tolkas. Rundata ger två varianter, varav den ena anger Visäte som ristare. Söder om runhällen ligger ett gravfält från järnåldern. Ovanför runslingan ska det finnas en mansfigur, men jag kunde bara urskilja nedre delen, den som syns på bilden.

Ristare: Visäte (S)

Foto © Christer Hamp 2008-07-11