U FV 1953;263

Uppland: Helenelund, Sollentuna socken


elka ' lit raisa stain ' eftiR ' sua=rtik ' b... ... ... -t ' eystain ' uk ' at ' emink ' suni ÷ sina ' in ' ikulfastr ...

Helga lät resa stenen efter Svärting, sin man, och efter Östen och efter Häming, sina söner. Och Igulfast [ristade]


Stenen står vid Sollentunavägen intill Kummelby kyrka och busshållplatsen Kummelby. Den hittades 1953 vid Nyodlingsvägen 4, omkring 45 meter väster om sin nuvarande plats.

Ristare: Igulfast (S)

Foto © Christer Hamp 2003-06-01

Tillbaka till listan