U FV 1953;270

Uppland: Skånela kyrka


...ybiar- ... ... br(o)þur * sin ...

... Sigbjörn ... sin broder ...


Runstenen sitter inmurad i kyrktornets norra sida, synlig från utsidan.

U FV 1953;270

Foto © Christer Hamp 2006-07-01

Tillbaka till listan