U FV 1955;219

Uppland: Rybylund, Kungs-Husby socken


-

-


Den ristade stenen står intill en smal väg. Den upptäcktes 1953 vid grävningsarbete när vägen skulle breddas. Många stenar som låg i vägen sprängdes sönder, men eftersom denna hade runstensform vände arbetarna på den och upptäckte ristningen. Stenen var avbruten nedtill, men rotpartiet återfans strax intill. Fyndplatsen är därför med säkerhet stenens ursprungliga plats. Platsen kallades tidigare Strövadsbro, och stenen har alltså stått rest vid ett vadställe eller en bro.

Ristare: Fot (A)

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan