U FV 1955;219

Uppland: Rybylund, Kungs-Husby socken


U FV 1955;219

Foto © Christer Hamp 2005-06-23

Tillbaka till listan  Ristningen